Sinds enige tijd kunt u via onze apotheek een farmacogenetische test laten uitvoeren. Met de farmacogenetische test wordt een DNA-analyse gemaakt, waarin vastgesteld wordt wat het vermogen van de lever is om specifieke geneesmiddelen om te zetten in werkzame stoffen of het afbreken hiervan. De meting vindt plaatst voor verschillende enzymen in combinatie met de werkzame stoffen van meerdere geneesmiddelen. Met de farmacogenetische test kan dus bepaald worden welke geneesmiddelen, in welke specifieke doses, voor u het beste werken. Als uit de test blijkt dat u een normale enzymactiviteit heeft, hoeft er geen actie te worden ondernomen op uw medicatie, maar bij een enzym dat de helft van de activiteit heeft, moet bijvoorbeeld de doses van het geneesmiddel aangepast worden.