« terug naar vorige pagina

Cliëntenraad

Cliëntenraad Gezondheidscentrum Goverwelle (CGG)

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ juli 2020) verplicht gezondheidscentra tot het instellen van een cliëntenraad. Op deze manier hebben cliënten/patiënten medezeggenschap bij de totstandkoming van (belangrijke) besluiten van gezondheidscentra.

Samenstelling van de cliëntenraad
De cliëntenraad van GC Goverwelle bestaat uit een brede vertegenwoordiging van cliënten uit het verzorgingsgebied van het gezondheidscentrum. Momenteel bestaat de raad uit 5 leden. Circa 5 keer per jaar vindt overleg plaats met de directeur en minimaal 1 keer per jaar met afgevaardigden van de Raad van Toezicht van het gezondheidscentrum.

Visie en doel van de cliëntenraad
De raad stelt zich tot doel de belangen van de cliënten van het centrum zo goed mogelijk te behartigen. Zij houdt, in het belang van zowel de cliënten als van het gezondheidscentrum zelf, de vinger aan de pols om de dienstverlening van het centrum te bewaken en waar mogelijk te verbeteren.

Wat doet de cliëntenraad
De raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van het gezondheidscentrum.
Onderwerpen van advies kunnen onder andere zijn:
– beleidsmatig ten aanzien van de zorgverlening
– kwaliteit en soort van de zorg
– hulpverlening
– informatie
– privacy
– inrichting en openingstijden etc.
Ook wordt de cliëntenraad betrokken bij cliënttevredenheidsonderzoeken, waarbij suggesties en adviezen worden gegeven, zowel in het voortraject als bij de bespreking van de resultaten.

Wat doet de cliëntenraad niet
De raad houdt zich niet bezig met individuele problemen. Hiervoor kunnen cliënten/ patiënten gebruik maken van de klachtenregeling van het gezondheidscentrum. De leden van de cliëntenraad zijn graag bereid naar klachten van meer algemene aard te luisteren om die, eventueel gebundeld, bespreekbaar te maken met de directie.

Informatie
Wilt u meer informatie of wilt u zitting nemen in de raad, dan kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar: [email protected] met als onderwerp “Cliëntenraad”.