« terug naar vorige pagina

Klachtenregeling

Wat doe ik als ik een klacht heb?

Elke dag doen hulpverleners hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Daarbij gaan veel dingen goed, maar soms gaat er wel eens iets fout. Wanneer er naar uw mening iets niet goed gegaan is of u ontevreden bent over de werkwijze, is het belangrijk dat u dat ons laat weten.


1. Meld uw klacht en praat erover

Vindt u dat een hulpverlener of medewerker u onrechtvaardig heeft behandeld, een fout heeft gemaakt of u onheus heeft bejegend? Blijf er niet mee rondlopen. Bespreek uw klacht met die hulpverlener zelf. Vaak geeft zo’n gesprek voldoende wederzijds begrip om weer samen verder te kunnen.

Als het gesprek onvoldoende oplevert, kunt u dit aan ons melden.

Tips voor het beschrijven van uw klacht
Beschrijf over wie u een klacht heeft, wat uw klacht is en wat volgens u de oplossing is. Vermeld uw geboortedatum of de geboortedatum van de patiënt over wie de klacht gaat in uw bericht. Wanneer u uw klacht aan ons kenbaar maakt, ontvangt u een ontvangstbevestiging en een uitleg over de verdere procedure.

 

2. Naar de klachten- en geschillencommissie

Klachtenfunctionaris
Levert een gesprek met de betreffende hulpverlener, medewerker of directie niet voldoende op of wilt u het gesprek niet aangaan? Dan kunt u een beroep te doen op de ondersteuning van een onafhankelijk klachtenfunctionaris van het SKGE (huisartsenpraktijk en apotheek) of de KNGF (fysiotherapie). Een klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris bemiddelt en zoekt samen met u naar een oplossing.

Geschillencommissie
Kunt u zich niet vinden in de uitkomst van de klachtbehandeling met de onafhankelijk klachtenfunctionaris of bent u van mening dat de klacht niet is opgelost? Dan is er sprake van een geschil. U kunt het geschil dan schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie van de betreffende beroepsgroep.

 

Contactgegevens van de klachten- en geschillencommissies

Voor de huisartsenpraktijk en de apotheek
Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
Telefoon: 088 – 0229100
www.skge.nl

Voor de fysiotherapie en kinderfysiotherapie
Secretariaat Klachten en Geschillencommissie Fysiotherapie
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort
Telefoon: 033 – 467 29 00
www.defysiotherapeut.nl

 

Deze regeling geldt voor alle zorgverleners die in dienst zijn van het gezondheidscentrum: medewerkers van de huisartsenpraktijk (huisartsen, praktijkondersteuners, assistenten), de apotheek en de (kinder)fysiotherapie. De klachtenregeling van andere hulpverleners, zoals diëtisten, podotherapeuten of psychologen vindt u op hun website.