« terug naar vorige pagina

Klachtenregeling

Klachten

Elke dag doen hulpverleners hun uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Daarbij gaan veel dingen goed, maar soms kan er ook eens iets fout gaan. Wanneer er naar uw mening iets niet goed gegaan is of u bent ontevreden over de werkwijze, is het belangrijk dat u dat laat weten.

Zorg verlenen is een kwestie van vertrouwen. Een kwestie ook van goede samenwerking tussen uw hulpverlener, diens medewerkers en u als patiënt. Als dat vertrouwen geschaad is, wil de hulpverlener het graag herstellen. Een klacht is een kans om te leren en de dienstverlening te verbeteren. 

Misschien bent u ontevreden over de medische behandeling of u vindt dat een hulpverlener of een andere medewerker een fout heeft gemaakt of u onheus heeft bejegend. Ook kan het zijn dat u een algemene klacht heeft, bijv. over de toegankelijkheid van ons centrum. Wij horen graag wat u dwars zit.  

1. Eerst praten

Vindt u dat een hulpverlener of medewerker u onrechtvaardig heeft behandeld, een fout heeft gemaakt of u onheus heeft bejegend? Blijf er niet mee rondlopen. Bespreek uw klacht met die hulpverlener zelf. Vaak geeft zo’n gesprek voldoende wederzijds begrip om weer samen verder te kunnen.  

2. Informatie en advies

Voor nadere informatie over uw rechten als patiënt en het indienen van een klacht kunt u zich ook wenden tot het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG). Een medewerker van het IKG kan u ook ondersteuning bieden tijdens het gesprek dat u met uw zorgverlener voert over uw klacht of bij het schrijven van een brief. Het IKG werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en vormt een onderdeel van:

Regionaal Patiënten/Consumenten Platform (RPCP).
Telefoon: 0900 243 70 70
Website: www.adviespuntzorgbelang.nl
 
3. Uw klacht schriftelijk indienen

Heeft u een algemene klacht of komt u er met de betreffende hulpverlener of medewerker niet uit, dan kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken en sturen naar:

Directie Gezondheidscentrum Goverwelle,
Middenmolenplein 1, 2807 GW Gouda

of per e-mail zenden aan [email protected]  

Beschrijf uw klacht in uw eigen woorden: over wie heeft u een klacht, wat is uw klacht en wat zou u willen dat er gebeurt om uw klacht ‘uit de wereld te helpen’. Hierbij is het handig uw geboortedatum of de geboortedatum van de betreffende patiënt door te geven over wie de klacht gaat. Wanneer u, uw klacht via de mail of schrijftelijk kenbaar maakt, ontvangt u een ontvangstbevestiging plus een uitleg over de verdere procedure.

Deze regeling geldt voor alle zorgverleners die in dienst zijn van het gezondheidscentrum: de huisartsenrpaktijk (huisartsen, praktijkondersteuners, assistenten), de apotheek en de (kinder)fysiotherapie. Andere hulpverleners dan hierboven vermeld, zoals bijvoorbeeld diëtisten, logopedisten, podotherapeuten of psychologen, hebben hun eigen klachtenregeling, die u in de regel op hun eigen website kunt vinden.

4. Klachtenfunctionaris

Levert een gesprek met de betreffende hulpverlener, medewerker of directie niet voldoende op of wilt u geen gesprek aangaan? Dan is het mogelijk een beroep te doen op de ondersteuning van een onafhankelijk klachtenfunctionaris (zie voor gegevens hieronder). Een klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft geen oordeel. Hij of zij is onafhankelijk. Alles wat u aan deze persoon vertelt is vertrouwelijk. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen en zoekt samen met u naar een oplossing.

5. Geschillencommissie

Kunt u zich niet vinden in de uitkomst van de klachtbehandeling met de onafhankelijk klachtenfunctionaris of bent u van mening dat de klacht niet is opgelost? Dan is er sprake van een geschil. U kunt het geschil dan schriftelijk voorleggen aan de Geschillencommissie van de betreffende beroepsgroep (zie onder).

Verschillende klachten- en geschillencommissies

Per discipline is er een andere klachtenprocedure en geschillencommissie beschikbaar. Hieronder geven wij een overzicht van de verschillende adressen en websites.

Voor de huisartsenpraktijk en de apotheek:

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
Telefoon: 088 – 0229100
Website: www.skge.nl

Voor de fysiotherapie en kinderfysiotherapie:

Secretariaat Klachten en Geschillencommissie Fysiotherapie
Postbus 248, 3800 AE Amersfoort
Telefoon: 033 – 467 29 00
Website: www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit