« terug naar vorige pagina

Sociaal Team Gouda

Consulent Sociaal Team Gouda

Mijn naam is Edwin Brouwer en ik ben sociaal werker bij het Sociaal Team Gouda. Vanuit het Sociaal Team bieden wij onder andere basishulp Jeugd en Jeugd GGZ (JGGZ) aan voor de jeugd (en hun ouders) in Gouda. Daarnaast denken wij mee en adviseren wij over passende jeugdhulp.
Sinds 2020 is er een samenwerking tussen het Sociaal Team en huisartsen waarbij ik als sociaal werker eens in de week aanwezig is op de praktijk ben om patiënten te ontvangen.

Ik denk mee als er problemen zijn in de opvoeding/thuissituatie, zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind of als er (een vermoeden van) GGZ-problematiek is. Als sociaal werker breng ik samen met u in beeld wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren om de problemen te verhelpen. Vervolgens kijk ik samen met u naar wat de meest passende hulp is en zetten we dit in. In veel gevallen kan ik of een collega bij het Sociaal Team zelf deze hulp bieden maar het kan ook zijn dat u wordt doorverwezen naar een andere partij. Ook geef ik voorlichting en advies aan jongeren en ouders over bepaalde problemen.

Heeft u een vraag met betrekking tot de opvoeding of ontwikkeling of het al dan niet aanwezig zijn van GGZ-problematiek bij uw kind? U kunt via de assistent of huisarts een afspraak bij mij inplannen op het spreekuur.

U bent van harte welkom, ik denk graag met u mee!

Edwin Brouwer
Sociaal werker Jeugd
Sociaal Team Gouda