« terug naar vorige pagina

Fysiotherapie

Bijna drie miljoen mensen, jong en oud, vinden jaarlijks hun weg naar de fysiotherapeut. Het kan daarbij gaan om klachten opgedaan tijdens het werk of sporten. Het kunnen ook de lichamelijke gevolgen zijn van een verkeerde beweging, een ongeluk, ziekte of, gewoon door ouder worden. De fysiotherapeut gaat resultaatgericht aan het werk, met de bedoeling om u weer zo snel en zo goed mogelijk te laten functioneren. Bij het opstellen van een behandelplan kijkt de fysiotherapeut samen met u naar uw wensen en lichamelijke situatie en mogelijkheden.

Als specialisten in beweging willen fysiotherapeuten, naast het behandelen van klachten, een positieve bijdrage leveren aan gezond bewegen, het terugdringen van ziekteverzuim en het voorkomen van blessures (preventie). Uw lichaam verdient immers de beste behandeling.

Doordat wij voldoen aan de kwaliteitseisen van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zijn wij toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie. Alle in de praktijk werkende fysiotherapeuten zijn geregistreerd.

De fysiotherapeuten in het gezondheidscentrum werken nauw samen met andere disciplines. Indien nodig zal met andere hulpverleners worden overlegd, na toestemming van u.

Wat doen de fysiotherapeuten?

  • Wij adviseren en behandelen bij stoornissen in houding en/of beweging.
  • We richten ons o.a. op klachten als pijn, bewegingsbeperkingen of spierzwakte.
  • We bieden revalidatietherapie na een ongeval of operatie.
  • We bieden ondersteunende behandelingen tijdens of na ziekte of bij sport- en overbelasting blessures.
  • Wij behandelen wanneer u problemen ervaart met wandelen, hardlopen, fietsen etc. en met huishoudelijke handelen (tillen, arm heffen, stofzuigen, etc.).
  • We ondersteunen bij lichamelijke problemen die met het werk te maken hebben.
  • Wij ondersteunen bij het hanteren van stress, zowel gericht op de lichamelijke gevolgen ervan als op het leren omgaan met stress.
  • Wij werken doelmatig; de therapeut bespreekt vooraf het aantal behandelingen en het te verwachten resultaat.
  • Naast individuele therapie, bieden wij ook groepstherapie.

Verder kunt u meer informatie vinden onder bij specialisaties op onze website.