« terug naar vorige pagina

SchouderNetwerk Groene Hart (SNGH)

De behandeling van schouderaandoeningen is de laatste decennia in een opwaartse spiraal geraakt. Kennis en ook specifieke therapiemogelijkheden worden nu toegepast om de patiënt beter, maar ook sneller te behandelen. Vooral de nabehandeling door de fysiotherapeut speelt een grote rol in het uiteindelijke resultaat.

Naast een optimale samenwerking tussen huisarts, fysiotherapeut en orthopeed is ook een gezamenlijk, geprotocolleerd behandelschema het doel van het Schoudernetwerk.

Namens Gezondheidscentrum Goverwelle neemt Rogier Mulder deel aan dit Schoudernetwerk. Rogier Mulder is betrokken geweest bij het opzetten en oprichten van dit netwerk en het opstellen van de verschillende behandelrichtlijnen.