« terug naar vorige pagina

Praktijkverpleegkundigen

De praktijkverpleegkundigen werken in het Gezondheidscentrum voor praktijkondersteuning van alle huisartsen.
De praktijkverpleegkundigen verlenen in nauwe samenwerking met de huisarts zorg aan patiënten, met een aantal veel voorkomende chronische aandoeningen. Ook participeren ze in de palliatieve zorg. Ze houden speciale spreekuren waarin de preventie- en zorgprogramma’s worden uitgevoerd. Indien nodig leggen de praktijkverpleegkundigen ook visites af.

Er zijn zorgprogramma’s voor:

  • Diabetes Mellitus type 2 (suikerziekte)
  • Hart- en vaatziekten
  • Hoge bloeddruk
  • Preventiespreekuur voor hart- en vaatziekten, diabetes of nierschade
  • Astma/COPD (longaandoeningen)
  • Stoppen met roken met chronische aandoening
  • Stoppen met roken zonder chronische aandoening
  • Ouderenzorg

Afspraken
Afspraken kunnen gemaakt worden na verwijzing van uw huisarts. Via de centrumassistenten kunt u elke werkdag van 8.00 – 17.00 uur een afspraak maken bij de praktijkverpleegkundige.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan een bezoek aan praktijkverpleegkundige, de kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar. Vervolgonderzoek zoals bloedonderzoek valt wel onder uw eigen risico.