CliŽntenraad

Gezondheidscentrum Goverwelle kent sinds vele jaren een cliëntenraad die meedenkt en meepraat over het beleid van het gezondheidscentrum als wijkvoorziening vanuit het perspectief van cliënten/patiënten. De cliëntenraad vergadert 4 á 5 maal per jaar met de directeur van het gezondheidscentrum.

De raad houdt zich niet bezig met individuele problemen. Wel zijn de leden graag bereid naar u te luisteren en eventueel klachten te bundelen en bespreekbaar te maken met de directie.
Indien u een klacht heeft dan kunt u naar de klachtenregeling op deze website gaan.

Voor contact met de cliëntenraad kunt zich wenden tot [email protected] of een briefje sturen aan het gezondheidscentrum t.a.v. de cliëntenraad.

Samenstelling van de cliëntenraad:
Mevrouw L. van der Wal (voorzitter)
Mevrouw A. Parlevliet (lid)
Mevrouw A. Lohfink (lid)
Mevrouw L. Vankan (lid)
Meneer L. Huszar (lid)
Meneer J. van der Hoef (lid)