CliŽntenraad

Gezondheidscentrum Goverwelle kent sinds vele jaren een cliëntenraad die meedenkt en meepraat over het beleid van het gezondheidscentrum als wijkvoorziening vanuit het perspectief van cliënten/patiënten. De cliëntenraad vergadert 4 á 5 maal per jaar met de directeur van het gezondheidscentrum.

De raad houdt zich niet bezig met individuele problemen. Wel zijn de leden graag bereid naar u te luisteren en eventueel klachten te bundelen en bespreekbaar te maken met de directie.
Indien u een klacht heeft dan kunt u naar de klachtenregeling op deze website gaan.

Voor contact met de cliëntenraad kunt zich wenden tot info@gcgoverwelle.nl of een briefje sturen aan het gezondheidscentrum t.a.v. de cliëntenraad.

Samenstelling van de cliëntenraad:
Mevrouw L. van der Wal (voorzitter)
Mevrouw A. Parlevliet (lid)
Mevrouw N. Khouakhi (lid)
Mevrouw A. Lohfink (lid)
Mevrouw L. Vankan (lid)
Meneer L. Huszar (lid)
Meneer J. van der Hoef (lid)