« terug naar vorige pagina

NoodHAP voor luchtwegklachten

De huisartsenzorg bereidt zich voor op een toename van het aantal mensen met het Coronavirus. Dit houdt in dat zorg die niet spoedeisend is uitgesteld wordt en dat mensen met luchtwegklachten op een centrale plek in de regio, de NoodHAP, beoordeeld worden. Deze NoodHAP bevindt zich in het Groene Hart Ziekenhuis.

Wat betekent dit voor u, als u luchtwegklachten heeft? 
• Allereerst geldt nog steeds: ga niet naar de huisartsenpraktijk toe. 
• Vul de CoronaScreener online in, voordat u de huisarts belt. Deze vindt u op de homepage van onze website.
• Wanneer u de huisartsenpraktijk belt, staat de assistente u te woord. 
• Als er mogelijk een beoordeling nodig is, dan bepaalt uw huisarts dat in een telefonisch consult. 
• Vervolgens wordt er door uw huisarts een afspraak gemaakt met de NoodHAP. 
• U kunt dus niet zonder afspraak naar de NoodHAP. 
• Als er een visite nodig is dan overlegt uw huisarts met de NoodHAP.

Wanneer u bent verwezen naar de NoodHAP is het belangrijk u aan de volgende regels te houden.

1. Wanneer
Probeert u op de juiste tijd aanwezig te zijn, niet te vroeg en niet te laat.

2. Waar is de ingang?
De ingang van de NoodHAP bevindt zicht tussen de hoofdingang en de grote parkeergarage (P2) in, aangegeven met een bord “NoodHAP”. Parkeren is het makkelijkst op P1 of P2.

3. Wie 
Begeleiding mag niet mee naar binnen, m.u.v. bij kinderen < 15 jaar en bij een beperkte mobiliteit of om een andere dwingende reden 

4. Hoe
Op de NoodHAP bij binnenkomst een chirurgisch masker pakken en op doen en de handen desinfecteren met handalcohol.

Wanneer u een ander gezondheidsprobleem heeft, maar óók luchtwegklachten kan uw huisarts ook beslissen dat u op de NoodHAP beoordeeld wordt.

Moet u bloedprikken en heeft u luchtwegklachten? Dan kunt u wél zonder afspraak op de NoodHAP terecht, tussen 8.00 en 17.00 uur. 

Moet u een röntgenfoto laten maken in het ziekenhuis en heeft u ook luchtwegklachten: dan belt u de Radiologieafdeling in het Groene Hart Ziekenhuis (0182-505050) en komt u naar de NoodHAP op het afgesproken tijdstip. 

Buiten kantooruren belt u net als anders de Huisartsenpost Midden-Holland (0182-322488). Maar ook hier geldt: alleen als het echt spoed is.

OPROEP
Het Rode Kruis zamelt persoonlijke beschermingsmiddelen in, voor gebruik in de zorg.

Het gaat om de volgende middelen:

  • Ffp2 maskers
  • Schorten
  • Handschoenen
  • Beschermingsbrillen
  • FFP1 en 3 maskers
  • Chirurgische maskers
  • Desinfectantia
  • Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)
  • Beademingsapparatuur

Heeft u of uw bedrijf / werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen over, ga naar de website van het Rode Kruis.