« terug naar vorige pagina

Huisregels

Geachte cliënt,

Om de samenwerking met u zo prettig mogelijk te laten verlopen, informeren we u via dit formulier over een aantal afspraken rondom de behandeling.

Behandeling

 • Wij verzoeken u bij de eerste afspraak een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
 • Graag bij elke behandeling een eigen handdoek mee nemen.
 • De behandeling duurt 25 minuten. Dit is inclusief omkleden, het bijhouden van uw dossier en het maken van een vervolgafspraak.
 • Gemaakte afspraken kunnen door u tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgebeld. Wanneer er binnen 24 uur wordt afgezegd dan zal het volledige behandeltarief bij u in rekening worden gebracht. Dit wordt niet vergoed door uw verzekering. Voor afspraken op maandag mag u tot 8:30 uur op de dag zelf afbellen.
 • Het kan voorkomen dat uw therapeut aan u bepaalde oefenmaterialen uitleent voor thuis, voor maximaal 2 weken. In bepaalde gevallen kan u gevraagd worden een borg te betalen, welke u terug krijgt na het retourneren van het oefenmateriaal.

Verzekering / tarieven

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het hebben van een aanvullende verzekering die de behandelingen fysiotherapie vergoedt. Indien deze verzekering niet is afgesloten zullen alle behandelingen voor uw eigen rekening komen. Kijk goed na voor hoeveel behandelingen of voor welk bedrag u bent verzekerd. Alle behandelingen die dit aantal/bedrag overschrijden zullen voor uw eigen rekening komen.
 • Voor onze tarieven verwijzen we u naar het overzicht op de website www.gcgoverwelle.nl of naar het overzicht in onze wachtkamer.
 • Sommige aandoeningen komen voor op de wettelijk vastgestelde lijst ‘chronische aandoeningen’ van het ministerie van VWS (de zogenoemde Lijst Borst). Voor deze aandoeningen gelden uitzonderingen voor wat betreft het maximum aantal behandelingen. Uw therapeut kan hier meer over vertellen.
 • Voor de intake rekenen wij 2 zittingen. Tijdens de intake krijgt u een onderzoek en behandeling en zal de therapeut een dossier maken.

Overige

 • Uw persoonlijke gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw therapeut heeft geheimhoudingsplicht, evenals eventuele waarnemers of stagiaires die bij uw behandeling betrokken zijn.
 • Wanneer u een klacht, punt van kritiek of verbetering heeft, kunt u dit kenbaar maken op ons klachtenformulier. Dit formulier is te vinden in het folderrek in de wachtkamer.
 • Over uw behandeltraject zouden wij u graag een vragenlijst mailen. Deze informatie is belangrijk voor ons als praktijk en het invullen wordt zeer gewaardeerd. 

Afdeling Fysiotherapie Gezondheidscentrum Goverwelle