Praktijkverpleegkundigen

De praktijkverpleegkundigen werken in het Gezondheidscentrum voor praktijkondersteuning van alle huisartsen.
De praktijkverpleegkundigen verlenen in nauwe samenwerking met de huisarts zorg aan patiënten, met een aantal veel voorkomende chronische aandoeningen. Ze houden speciale spreekuren waarin de preventie- en zorgprogramma's worden uitgevoerd. Indien nodig leggen de praktijkverpleegkundigen ook visites af.

Er zijn zorgprogramma’s voor:

Afspraken
Afspraken kunnen gemaakt worden na verwijzing van uw huisarts. Via de centrumassistenten kunt u elke werkdag van 8.00 - 17.00 uur een afspraak maken bij de praktijkverpleegkundige.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de zorg van de praktijkverpleegkundige, de kosten worden vergoed door de zorgverzekeraar en komen niet ten laste van uw eigen risico.

Carla Bekkema

C.W.M. Bekkema

Aanwezig
Maandag, dinsdag, woensdagochtend, donderdag

Irene Krins 2

I. Krins

Aanwezig
Dinsdag, donderdag, vrijdag