Huisregels

Geachte Cliënt,

Om de samenwerking met u zo prettig mogelijk te laten verlopen, informeren we u middels dit formulier over een aantal afspraken rondom de behandeling.

 1. U bent zelf verantwoordelijk voor het hebben van een toereikende verzekering die de behandelingen fysiotherapie of oefentherapie Cesar vergoedt. Indien deze verzekering niet is afgesloten, zullen alle behandelingen voor uw eigen rekening komen. In dit geval vragen wij u een toestemming voor automatische incasso te ondertekenen.
 2. Niet elke verzekering vergoedt evenveel behandelingen. Kijk uw polis goed na voor hoeveel behandelingen of voor welk bedrag u voor fysiotherapie of oefentherapie Cesar bent verzekerd. Alle behandelingen die dit aantal/bedrag overschrijden zullen voor rekening komen van u zelf. Ook in dit geval vragen wij u een toestemming voor automatische incasso te ondertekenen.
  Sommige aandoeningen komen voor op de wettelijk vastgestelde lijst ‘chronische aandoeningen’ van het ministerie van VWS (de zogenoemde Lijst Borst). Voor deze aandoeningen gelden uitzonderingen voor wat betreft het maximum aantal behandelingen. Uw therapeut kan u hier meer over vertellen.
  Voor de tarieven verwijzen wij u naar het overzicht op de website onder vergoedingen-en-benodigde-verwijzingen of naar het overzicht wat in onze wachtkamer hangt.
 3. Gemaakte afspraken kunnen door u tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgebeld. Wanneer er binnen 24 uur wordt afgebeld, dan zal 75% van het behandeltarief bij u in rekening worden gebracht. Dit wordt niet vergoed door uw verzekering.
 4. Op het genoemde in punt 3 is de volgende uitzondering:
  Voor afspraken op maandag kan van u niet verlangd worden om 24 uur van tevoren af te bellen. Indien voor 8.30 uur is afgebeld zullen geen kosten in rekening worden gebracht.
 5. Wij verzoeken u bij elke behandeling een eigen handdoek mee te nemen.
 6. Wij verzoeken u bij de eerste afspraak een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
 7. De behandeling duurt 25 minuten, dit is inclusief omkleden, het bijhouden van uw dossier en het maken van een vervolgafspraak.
 8. Uw persoonlijke gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw therapeut heeft een geheimhoudingsplicht, evenals eventuele waarnemers of stagiaires die bij uw behandeling betrokken zijn.
 9. Bij gebruik van de oefenzaal zal uw therapeut u de daar geldende 'regels gebruik fitnessapparatuur' overhandigen.
 10. Het kan voorkomen dat uw therapeut aan u bepaalde oefenmaterialen uitleent voor thuis. Hiervoor geldt een maximale duur van 2 weken. In bepaalde gevallen kan u gevraagd worden een borg te betalen, welke u terugkrijgt na het retourneren van het oefenmateriaal.
 11. Wanneer u een klacht, punt van kritiek of verbetering heeft, kunt u dit kenbaar maken op ons klachtenformulier. Dit formulier is te vinden in het folderrek in de wachtkamer. U kunt het formulier inleveren bij uw therapeut of in de ideeënbus bij de ingang van het gezondheidscentrum deponeren.

Fysiotherapie en Oefentherapie Cesar
Gezondheidscentrum Goverwelle