Logopedie

Logopedie Groene Hart is een dynamische logopediepraktijk in Gouda. Wij leveren allround logopedische zorg en streven ernaar uw hulpvraag met maatwerk te beantwoorden. Iedere logopediste binnen ons team heeft haar eigen specialisaties en ervaring. Wij proberen zo goed mogelijk te kijken wie uw klachten het beste kan behandelen. In onze praktijk zien wij kinderen en volwassenen met stem-, spraak-, taal-, slik- en gehoorproblemen.

Wij hebben twee locaties: één in Goverwelle en één in Bloemendaal/Plaswijck ('de Leeuwensprong'). De locaties bevinden zich centraal in de wijk en maken onderdeel uit van een multidisciplinaire (behandel)setting. Vanuit deze positie kunnen wij, indien nodig, snel doorverwijzen, integraal behandelen, advies geven en advies vragen. Op indicatie van een arts behandelen wij aan huis. Wij onderhouden goede contacten met peuterspeelzalen en scholen in Gouda e.o.

Naast onze logopedische taken geven wij voorlichtingen over spraak- en taal en eet- en drinkontwikkeling bij kinderen. Ook verzorgen wij gebarencursussen voor ouders en professionals.
Wilt u meer weten of een afspraak maken? Bel met één van onze locaties of mail naar info@logopediegroenehart.nl.

Locatie Goverwelle: 0182 - 527276
Locatie de Leeuwensprong: 0182 - 687203
www.logopediegroenehart.nl

Ilona Langbroek(2)

Ilona Langbroek

Specialisatie

Aanwezig op dinsdag en woensdag op locatie de Leeuwensprong (Bloemendaal). Op de overige dagen aan-huis bezoeken bij kinderen met voedingsproblemen. 

 • Behandeling van kinderen met Down-Syndroom;
 • Behandeling van kinderen met afwijkend mondgedrag en interdentale spraak volgens de OMFT methode;
 • Behandeling van jonge kinderen met problemen in de spraak- taalontwikkeling;
 • Behandeling van kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking;
 • Prelogopedie; begeleiding van baby's en kinderen bij de eet- en drinkontwikkeling;
 • Nederlands met Gebaren;
 • Combinatiebehandeling logopedie-fysiotherapie.
Felicia Allard

Felicia van de Bilt- Allard

Specialisatie

Aanwezig op maandag, dinsdagmiddag, woensdag, donderdag en vrijdag op de locatie Goverwelle

 • Behandeling van oudere kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden;
 • Behandeling van kinderen met lees- en spellingsproblemen;
 • Behandeling van jonge kinderen met een articulatiestoornis, zoals schisis;
 • Nederlands met Gebaren;
 • Behandeling van kinderen met afwijkend mondgedrag en interdentale spraak volgens de OMFT methode.
Marika 2

Marika Gorter

Specialisatie

Aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag op de locatie in Goverwelle

 • Behandeling van kinderen met afwijkend mondgedrag en interdentale spraak volgens de OMFT methode;
 • Behandeling van kinderen met Down-Syndroom;
 • Behandeling van oudere kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden;
 • Nederlands met Gebaren.
Marjolein de Pee

Marjolein de Pee

Specialisatie

Aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag in de Leeuwensprong en op woensdag locatie Goverwelle. 

 • Behandeling van kinderen met afwijkend mondgedrag en interdentale spraak volgens de OMFT methode;
 • Behandeling van kinderen met Down-Syndroom;
 • Behandeling van articulatiestoornissen;
 • Behandeling van meertalige kinderen;
 • Behandeling van kinderen met problemen in de sensorische informatieverwerking;