Missie en Visie

Het gezondheidscentrum heeft de volgende missie en visie geformuleerd:

MISSIE
Het bevorderen van de gezondheid in de wijk Goverwelle en directe omgeving (Gouda)

VISIE
Het bieden van een breed aanbod aan eerstelijns gezondheidszorg:

  • Centraal gelegen, dichtbij de mensen, herkenbaar.
  • Zoveel mogelijk onder één dak: pluriform aanbod, mogelijkheid van alternatieven, makkelijk en snel doorverwijzen.
  • Nauwe samenwerking en afstemming tussen de disciplines (makkelijk bij elkaar binnenlopen).
  • Mogelijkheid tot kennis delen en specialisaties door groter aantal zorgverleners.
  • Kennis van de specifieke wijksituatie / populatie.
  • Vertrouwde zorgverleners / continuïteit.
  • Niet alleen gericht op behandeling van ziekte, maar ook op bevorderen van gezondheid, gezonde leefstijl en ondersteuning in de eigen regie / zelfzorg (voorlichting, preventie).
  • Huisarts als poortwachter; mogelijkheden eerste lijn optimaal benutten; voorkomen onnodig doorverwijzen naar tweede lijn.
  • Optimaliseren van medicatiegebruik; goede afstemming tussen voorschrijver en apotheek.
  • Goede afstemming en samenwerking met andere zorgaanbieders en welzijn in de wijk en de stad.

MOTTO

"Samen werken aan een gezond Goverwelle"