Managementteam en Zorgraad

Gezondheidscentrum Goverwelle kent een tweetal organen die zich bezig houden met het algemene en het zorginhoudelijk beleid van de organisatie.

Het Managementteam (MT)
Deze heeft een adviserende rol m.b.t. het beleid en de organisatie van het gezondheidscentrum en (het bevorderen van) de onderlinge afstemming en samenwerking. Het MT bestaat uit de volgende functionarissen:

 • Dhr. M.H.J. van Bergeijk directeur/bestuurder (voorzitter)
 • Mevr. H.M. Pot beherend apotheker
 • Mevr. T. Scheltens huisarts 
 • Dhr. R. Mulder fysiotherapeut / coördinator paramedici
 • Mevr. J.C.A. Verwer coördinator centrumassistenten
 • Mevr. J. Kroeders hoofd financiële administratie
 • Mevr. J. de Haan directiesecretaresse / notulist

De Zorgraad (ZR)
Deze houdt zich bezig met de ontwikkeling van (nieuw) zorgaanbod en het evalueren en bijsturen van bestaand zorgaanbod. De ZR bestaat uit de volgende functionarissen:

 • Dhr. M.H.J. van Bergeijk directeur/bestuurder (voorzitter)
 • Mevr. H.M. Pot beherend apotheker
 • Mevr. B.M.A. van der Horst huisarts
 • Mevr. C.W.M. Bekkema praktijkverpleegkundige
 • Mevr. L. Herijgers kinderfysiotherapeut
 • Mevr. J.C.A. Verwer coördinator centrumassistenten