Spreekuur Ondersteuner Huisarts

Binnen GC Goverwelle werkt Natasha Mangal als Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH). Zij werkt al 11 jaar als doktersassistente en heeft in 2018 de opleiding tot spreekuurondersteuner succesvol afgerond. Als uw gezondheidsklacht in aanmerking komt voor een consult bij de SOH, zal dat met u overlegd worden. U wordt dan ingepland in het spreekuur van Natasha.

Een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH) is een goede, geroutineerde en extra opgeleide assistente die een eigen spreekuur heeft en semi-spoedeisende klachten van patiënten de aandacht kan geven die nodig is. De SOH kan en mag zelfstandig klein letsel en veel voorkomende klachten beoordelen, behandelen, afhandelen en/of doorverwijzingen doen als dit nodig is. Voor u als patiënt makkelijk toegankelijk, deskundig advies en adequate zorg.

 

Natasha Mangal

Natasha Mangal

Aanwezig
Maandagochtend, woensdag, donderdag