Praktijkondersteuner GGZ

Binnen de huisartsenpraktijk van gezondheidscentrum Goverwelle zijn Mirjam Ouweneel, Annemarie Braun en Antoinette van der Werff werkzaam als praktijkondersteuner GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg).
Zij bieden diagnostiek en kortdurende begeleiding aan patiënten met emotionele en psychische problemen. Samen wordt bekeken of er na de kennismaking middels een aantal gesprekken, gewerkt kan worden aan uw herstel.

De praktijkondersteuners GGZ behandelen niet alleen volwassenen, maar ook kinderen & jeugdigen (tot 18 jaar). Wanneer het jonge kinderen betreft, wordt er in samenwerking met ouders een inschatting gemaakt van de problemen en eventueel een kortdurend behandeltraject aangeboden.
Voor jeugdigen geldt hetzelfde maar zij kunnen ook zelfstandig bij een praktijkondersteuner terecht.

Indien de problematiek complex is of de verwachting is dat een behandeling wat langer zal gaan duren, kan de praktijkondersteuner meedenken over een passende verwijzing voor verdere behandeling binnen de basis- of specialistische GGZ.
Consulten van de praktijkondersteuner GGZ zijn onderdeel van de huisartsenzorg en vallen onder de basis-zorgverzekering (zonder eigen risico).


Mirjam Ouweneel

Mirjam Ouweneel Praktijkondersteuner GGZ

Aanwezig
Maandag, woensdag, donderdag

logo website klein

Antoinette van der Werff

Aanwezig
Donderdag en vrijdag