Gevonden voorwerpen

Bent u iets kwijt na een bezoekje aan ons gezondheidscentrum?
Wij bewaren de gevonden voorwerpen bij de balie op de eerste verdieping.
Bel ons op 0182 - 54 11 11 of vraag bij de centrumassistente aan de balie of uw eigendom gevonden is.