Fysioprestatie monitor

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met onze fysiotherapiepraktijk en onze fysiotherapeut. Daarom neemt onze praktijk deel aan een onderzoek dat uw ervaringen meet. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau genaamd Qualizorg. Het onderzoek is volledig anoniem.
Graag vragen wij om uw deelname aan dit onderzoek.

Na uw toestemming ontvangt u na uw behandeling een email van Qualizorg met een link naar het online onderzoek. Het invullen van de online vragenlijst neemt ongeveer 10-20 minuten in beslag. De vragen gaan onder meer over onze accommodatie, informatievoorziening en de behandeling door uw fysiotherapeut.

Qualizorg verzorgt het onderzoek en ziet erop toe dat uw gegevens volledig anoniem worden behandeld en handelt volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Wij als fysiotherapiepraktijk, uw eigen fysiotherapeut en uw verzekeraar komen niet te weten wat u persoonlijk heeft geantwoord. Uw emailadres wordt niet gedeeld met derden. Deelname aan het onderzoek is geheel vrijwillig en kan op elk door u gekozen moment beëindigd worden, zonder dat daar consequenties aan verbonden zijn.

Wij hopen dat u aan dit onderzoek wilt meewerken, zodat wij onze dienstverlening op uw wensen kunnen afstemmen en zo de kwaliteit nog verder kunnen verbeteren!